Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z Usług oferowanych przez stronę razemnazawsze.pl

Niniejsze zasady i warunki zakupu (zwane dalej Regulaminem) stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Krzysztofem Nyczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Nycz INVENTIV z siedzibą w Mysiadle (05-500) ul. Kuropatwy 1D, NIP 6842233469, REGON 142841672, a Użytkownikiem (Klientem ) i dotyczą zakupu usług oferowanych na stronie : razemnazawsze.pl.

Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego razemnazawsze.pl jest Krzysztof Nycz prowadzący działalność gospodarczą jako Krzysztof Nycz INVENTIV. W dalszej części jako Razemnazawsze
2. Na stronie razemnazawsze.pl można kupić konsultacje on-line, warsztaty oraz inne usługi zwane dalej „Usługami”.

3. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie usługi.
4. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi zamieszczone na stronie razemnazawsze.pl w zakładce Warsztaty, Konsultacje.

Zakup Usługi i płatność:

1. Ceny są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

2. Dostępną formą płatności są:

a) wpłata bezpośrednio na konto bankowe o numerze: 48 1140 2004 0000 3202 7330 7377

b) usługa Paynow: przelew błyskawiczny, Blik, karta płatnicza

3. Numer zamówienia jest tytułem płatności.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Razemnazawsze.

5. Aby poprawnie złożyć zamówienie należy:
a)wybrać Usługę dostępną na stronię i dodać ją do koszyka, b)uzupełnić formularz zamówienia,
c)potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności.

6. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Razemnazawsze, a Użytkownikiem dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku Kupuję i Płacę.

7. Użytkownik jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia lub rezerwacji Usługi w przeciwnym razie zamówienie lub rezerwacja może zostać anulowana.

8. Razemnazawsze wyraża zgodę na rozłożenie płatności za Usługi w ratach. Usługi/Warsztaty dwudniowe w 2 ratach, a 6-miesięczne w 6 ratach.

Zwrot opłaty:

1. Opłatę rezerwacyjną Razemnazawsze zwraca w przypadku rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem świadczenia Usługi/ data rozpoczęcia warsztatów.

2. W przypadku zapłaty całości kwoty należnej za Usługę Razemnazawsze zwraca w przypadku rezygnacji najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

3. Jeśli rezygnacja zostanie złożona po 21 dniach od złożenia zamówienia lub rezerwacji Razemnazawsze nie zwróci kwoty w wysokości równoważnej opłacie rezerwacyjnej.

4. Rezygnację należy złożyć na adres mailowy : malgorzata.nycz@razemnazawsze.pl.

Zasady korzystania z Usług

1. Usługi tj. materiały, konsultacje, warsztaty, video nagrania stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Użytkownikowi jedynie do użytku prywatnego.

2. Użytkownicy są świadomi, że konsultacje, szkolenia, warsztaty nie zastępują psychoterapii czy leczenia medycznego i mają charakter edukacyjny.

3. Razemnazawsze będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania i inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia przez Użytkownika.

Reklamacja, Odstąpienie:

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie Usługi jeżeli Razemnazawsze wykonało w pełni swoja usługę (konsultacje, warsztaty). W innym przypadku Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Razemnazawsze o tym wysyłając np. e-mail: malgorzata.nycz@razemnazawsze.pl.

2. W przypadku niezadowolenia Użytkownika z Usługi może on złożyć reklamację na adres: malgorzata.nycz@razemnazawsze.pl. Reklamacja będzie rozpatrzona w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania. W przypadku nie załatwienia sprawy polubownie Użytkownik może skierować sprawę reklamacji na drogę postępowania sądowego.

Postanowienia Końcowe:

1. Razemnazawsze zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika umowy.

2. Do spraw nieuregulowanych stosuje się powszechne przepisy prawa w tym kodeks cywilny. 3. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce Prywatności. Kontakt do administratora danych osobowych : e-mail: malgorzata.nycz@razemnazawsze.pl.